Sổ hồng và sổ đỏ có giá trị pháp lý như nhau không?

Địa Ốc Xanh 24h – Sổ Hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở gắn liền với đất ở) và Sổ Đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có giá trị như nhau khi giao dịch không?

Khi Nhà nước thu hồi đất có được đền bù không? Có sổ hồng thì có cần làm thêm sổ đỏ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ra sao?

Thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009. Ở từng giai đoạn khác nhau, ở khu vực sử dụng đất, loại đất khác nhau. Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất, sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện. Theo các mẫu phôi Giấy chứng nhận có hình thức, màu sắc, hoa văn, họa tiết, kết cấu nội dung khác nhau, như:

  • “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” : Trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn… Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa mầu đỏ, nên người dân thường gọi là “sổ đỏ”.
  • “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở”: Trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa mầu hồng, nên người dân thường gọi là “sổ hồng”.

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau ra sao?

  • Ngày 19/10/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (Có hiệu lực 10/12/2009, tình trạng hết hiệu lực). Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó có nội dung thống nhất các Giấy chứng nhận. Thành một loại Giấy chứng nhận có tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này trang bìa mầu hồng, nên người dân cũng gọi là “sổ hồng”.
  • *Điều 97 luật đất đai 2013 quy định – Khoản 2, Điều 29 Nghị định: Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP quy định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vẫn có giá trị pháp lý và được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có yêu cầu.
  • Hiện nay, Điều 97 luật đất đai 2013 quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất.

Giá trị pháp lý của 3 loại giấy chứng nhận

Làm sao để nhận biết sổ đỏ, sổ hồng giả?

3 loại giấy chứng nhận này. Đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009. Vẫn có giá trị pháp lý. Và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009. Có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

Cụ thể vấn đề ông Tô Văn Dũng hỏi. Thực tế hiện nay đang tồn tại, cùng lưu hành 3 loại Giấy chứng nhận là:

  • “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” trang bìa màu đỏ
  • “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” trang bìa màu hồng
  • Trang bìa màu hồng: “Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất”.

Cả 3 loại Giấy chứng nhận này đều có giá trị pháp lý như nhau và không phải đổi sang mẫu mới. Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009. Có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tình trạng còn hiệu lực).

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khi Nhà nước thu hồi đất liên quan đến đất ở, nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. Đề nghị ông Dũng tham khảo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (tình trạng còn hiệu lực). Và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT (tình trạng còn hiệu lực) để rõ.

Xem thêm: Giao dịch BĐS: Những thủ tục, giấy tờ cần thiết phải có

Leave a Reply

Hotline: 093.300.2020
TẢI TÀI LIỆU 093.300.2020